WSPARCIE

Przeniesienie odpowiedzialności za powierzone czynności na inny podmiot.

ZAUFANIE

Pewność zachowania tajemnicy zawodowej jako ustawowego obowiązku doradcy podatkowego zapisanego w Ustawie o doradztwie podatkowym z dn. 5.07.1996 r. Artykuł 37

PROFESJONALIZM

Fachowość i zaangażowanie w wykonaniu zleconych czynności gwarantowana korporacyjnym obowiązkiem stałego podwyższania kwalifikacji wynikającym z postanowień Załącznika do uchwały nr 32/2014 KRDP z dnia 11.02.2014 r.

Zapoznaj się z zakresem usług naszego biura rachunkowego

Oferujemy najwyższej jakości usługi księgowe i doradztwo podatkowe.

Optymalizujemy koszty, pomagamy przy rejestracji działalności gospodarczej.

Zajmujemy się wyprowadzaniem zaległości księgowych.

Oferujemy pełny pakiet usług księgowych łącznie z reprezentowaniem Twojej firmy przed organami urzędu skarbowego.

Nasi klienci to przedsiębiorcy z województwa łódzkiego.

Biuro Rachunkowe znajduje się w Łodzi, a my w każdej chwili jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Specjalizujemy się również w:

Przeprowadzanie kontroli i audytów wewnętrznych realizujemy w oparciu o:

– Doświadczenia inspektora kontroli państwowej;
– Długoletnią praktykę prowadzenia audytów kontroli wewnętrznych;

Prowadzenie księgowości w zakresie usług rachunkowych prowadzimy:

– Księgi rachunkowe;
– Podatkowe księgi przychodów i rozchodów;
– Ewidencje ryczałtu ewidencjonowanego;

Prowadzenie rozliczeń podatkowych i rozliczeń ZUS:

– Ustalanie wyniku finansowego i podatkowego;
– Dokonywanie rozliczeń publiczno-prawnych sporządzanie informacji, sprawozdań i deklaracji podatkowych dla urzędów skarbowych;
– Sporządzanie informacji i raportów dla ZUS;
– Rozliczanie dotacji unijnych i z Urzędów Pracy;

Obsługa kadr i płac obejmuje:

– Prowadzenie dokumentów dla zatrudnionych, jak i zwalnianych pracowników;
– Zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników do ubezpieczenia w ZUS;
– Naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców;
– Sporządzanie informacji RMUA dla pracowników;
– Prowadzenie rozliczeń podatkowych i ZUS;

O nas

Jesteśmy łódzkim biurem rachunkowym, pomagamy w sprawach prawa podatkowego i księgowości od 1 kwietnia 1993r.

Trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe każdego z właścicieli, poparte specjalistycznymi studiami podyplomowymi i potwierdzone nadaniem uprawnień doradców podatkowych jest gwarancją profesjonalnego działania w myśl korporacyjnej przysięgi:
“Jako doradcy podatkowi będziemy wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowamy w tajemnicy wobec osób trzecich”

Krzystof Adamiec nr wpisu 02357:

  • Studia ekonomiczne dzienne na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego;
  • Studia podyplomowe prawa finansowego i gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego;
  • Studium dla doradców podatkowych organizowane przez Centrum Doskonalenia Kadr Kierowniczych Ministerstwa Przemysłu i Handlu wraz z DATEV eG Nürnberg/Niemcy;
  • Cykl szkoleń w zakresie audytu bankowego organizowanych przez Bank PEKAO S.A.;
  • Seminarium – Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej – przeprowadzone na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Małgorzata Domagalska-Adamiec nr wpisu 02273:

  • Studia ekonomiczne dzienne na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego;
  • Studia podyplomowe prawa finansowego i gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego;
  • Studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i zarządzania finansowego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego;
  • Kursy rachunkowości stopnia I, II i III Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
usługi księgowe

Biuro Rachunkowe „Krzysztof Adamiec” świadczy kompleksowe usługi księgowe, obsługę kadrowo-płacową oraz doradztwo podatkowe od ponad 25 lat. Nasza firma skupia się na udzielaniu kompleksowych rozwiązań dla biznesu, świadcząc usługi doradcze i księgowe na najwyższym poziomie. Elastyczność oferty dostosowanej każdorazowo do potrzeb Klienta. oraz profesjonalizm oferowanych przez nas usług rachunkowych, wiedza kształtowana od lat, doświadczenie w doradztwie podatkowym to główne atuty naszego biura rachunkowego.

Stale doskonalimy nasze kompetencje i inwestujemy w nowoczesne rozwiązania technologiczne tak, aby zapewniać jeszcze wyższy poziom świadczonych usług. Nasze usługi skierowane są do wszystkich osób, które prowadzą działalność gospodarczą bez względu na jej zakres i formę prawną, oczywiście zapraszamy również wszystkie podmioty szukające pomocy przy zakładaniu firmy. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, doradzimy optymalne rozwiązania, ale również przygotujemy komplet niezbędnych dokumentów.

usługi księgowe
usługi księgowe

Specjalizujemy się w obsłudze księgowo – biurowej podmiotów postawionych w stan upadłości Posiadamy w tej materii doświadczenie zawodowe i szczycimy się dobrą współpracą z kancelarią radcy prawnego i syndykiem sądowym. Na bazie osobistych uprawnień i doświadczeń, przeprowadzany na zlecenie audyty i kontrole wewnętrzne. W rozwiązywaniu skomplikowanych problemów prawnych współpracujemy z renomowaną

Przy ustalaniu ceny naszych usług dla Państwa, bierzemy pod uwagę następujące czynniki:

Zakres i zasięg działalności firmy

Specyfikę działalności firmy

Rodzaj ewidencji księgowych

Ilość i złożoność zdarzeń gospodarczych

Wielkość zatrudnienia